Directori

Direcció

Direcció
Andrés Peláez Martín
andres.pelaez@inaem.mecd.es

Documentació

Documentació
José Manuel Montero García
jmanuel.montero@inaem.mecd.es

Mª Teresa del Pozo Arroyo
teresa.delpozo@inaem.mecd.es

Esmeralda Serrano Molero
esmeralda.serrano@inaem.mecd.es

Biblioteca

Biblioteca
Beatriz Patiño Lara
beatriz.patino@inaem.mecd.es

Elvira Garrido González
elvira.garrido@inaem.mecd.es

Biblioteca
biblioteca.mnt@inaem.mecd.es

Gerència

Gerència

Santiago García Salazar
santiago.garcia@inaem.mecd.es

Administració

Administració

Susana Guillem Alonso
susana.guillem@inaem.mecd.es

Conservació d’indumentària

Conservació d’indumentària
ext01.mnt@inaem.mecd.es

Reserves